3 nye medlemmer

Leeman, Turnex, Loop bestod i aften aspirantprøven.

Leeman og Loop valgte infanteri og gør henholdsvis tjeneste i 1.2 og 1.3
Turnex i Stabsdelingens 1. gruppe
Se organisation diagram 

Tillykke og velkommen til jer alle tre.