Så er vi ved at være kørende igen

Vi har købt os råderet over en server i 3 måneder
Håbet er at Rock kan komme hjem i sin egen lejlighed, inden de 3 måneder er gået.

Søndag/ tirsdags træning kører igen som normalt.

More Articles...

  1. Ny server status
  2. Update - Server status
  3. Server status
  4. Serveren er våd
  5. Aspiranter blev til medlemmer
  6. Campout 2011
  7. 2 nye Aspiranter: Matt og Jerber
  8. Serverstatus
  9. Server og forum nede
  10. Ny Aspirant: Stork