Ny server status

Så er forum kørende igen. Der arbejdes fortsat på at få TS og gameserveren til at køre.

More Articles...

  1. Update - Server status
  2. Server status
  3. Serveren er våd
  4. Aspiranter blev til medlemmer
  5. Campout 2011
  6. 2 nye Aspiranter: Matt og Jerber
  7. Serverstatus
  8. Server og forum nede
  9. Ny Aspirant: Stork
  10. Kære ansøgere