Omfordeling i STDEL

Delle og Cannon har aftalt at bytte plads i STDEL 1. gruppe.
Dette er trådt i kraft fra dags dato.

En kæmpe tak, går til Delle for en fremragende indsats som GF.
God fornøjelse til jer begge, med de nye roller.

More Articles...

  1. Ny Aspirant: Hyp
  2. Servereoppe
  3. Ny aspirant: DLX
  4. Addon opdatering
  5. En ny deling fødes
  6. Holdet - Jubilan 2011
  7. 19 mand på tur
  8. Endnu en ansøger
  9. Ny aspirant: Napex
  10. servere ok