Omfordeling i STDEL

Delle og Cannon har aftalt at bytte plads i STDEL 1. gruppe.
Dette er trådt i kraft fra dags dato.

En kæmpe tak, går til Delle for en fremragende indsats som GF.
God fornøjelse til jer begge, med de nye roller.